Steeds meer steden passen wereldwijd IoT technologie toe. Het meest wordt het gebruikt in het OV, traffic management en het meten van water kwaliteit. In een artikel op IoT-Analytics wordt een top 10 gegeven van voorbeelden. Wij lichten er een paar toe.

1. Waarom is dit belangrijk?

Het is alom bekend dat IoT toepassingen hard groeien. Ook in het publieke domein, omdat IoT helpt steden vervuiling tegen te gaan, verhoogt de efficiency en de kwaliteit van leven van de inwoners.

Weet je nog hoe het was om te wachten en niet te weten wanneer de bus of trein zou aankomen als deze weer eens te laat was? Miljoenen mensen hadden deze zorgen elke dag op weg van / naar het werk of elders – dit was vóór de komst van IoT, minder dan 20 jaar geleden.

Connected Public Transport is de nummer 1 IoT toepassing in Smart Cities. Maar er zijn er meer.

2. Ruim 50 smart cities onderzocht

Smart Cities cassusen

Er is een onderzoek rapport gemaakt, (helaas niet gratis te downloaden) waarin ruim 50 smart cities met elkaar zijn vergeleken. De top 10 staat in bovenstaande afbeelding.

We noemen een paar opvallende praktijk voorbeelden:

  • Connected public transport: In een stand nabij Malmo, is een systeem ontwikkeld die passagiers informeert wat op dat moment de beste route is om op je bestemming te komen.
  • Smart flood monitoring: In Argentie wordt de waterstand van een rivier – die regelmatig buiten zijn oevers treed – real time gemonitord om tijdig in te grijpen in geval van een overstroming.
  • Connected streetlights: In Chicago worden verkeerslichten op afstand gemanaged. Dit moet in 2021 een energie reductie geven van maar liefs 75%.

In het bewuste artikel worden meer voorbeelden gegeven van IoT toepassingen in smart cities. In Nederland zijn er minder voorbeelden bekend, al zijn er wel in diverse steden allerlei samenwerkingsverbanden opgestart tussen gemeentes en het bedrijfsleven. Zo is een platform actief in Smart City Amsterdam, Eindhoven en Utrecht.

Connected Public Transport is de nummer 1 IoT toepassing in Smart Cities.

3. Eindeloos veel mogelijkheden

De mogelijkheden van Smart Cities lijken eindeloos. Door slim gebruik van data en technologie ontstaat er misschien wel een ideale stad, energiezuinig en zonder vervuiling.

Vooral bedrijven zijn onverminderd positief over de voordelen van slimme steden. Lokale overheden zitten ook niet stil. Met de aangereikte voorbeelden uit het artikel zijn er kansen genoeg!