De energietransitie is volop gaande! Dat betekent dat de energiesectoren in binnen- en buitenland worden geconfronteerd met de nodig uitdagingen. Onderzoeksbureau Gartner bevestigt de noodzaak dat digitalisering voorwaarde is voor succes.

Energietransitie en IoT

De veel besproken transitie heeft veel en grote impact voor het elektriciteitsnet. Traditioneel ontworpen om elektriciteit een kant op te leveren, nu moet het ook andersom. Een bekende IoT term om hier op een intelligente manier mee om te gaan heet Smart Grids.

Deze elektriciteitsnetwerken bezitten intelligentie om pieken van ingeschakelde laadpalen van auto’s te managen. Maar ook de toevoer van energie door zonnepanelen van groeiende groep van consumenten. Hierin is Internet Of Things (IoT) een basistechnologie.

Digitalisering is cruciaal

Marktonderzoeksbureau Gartner heeft een kleurig onderzoeksrapport gepubliceerd, waarin men constateert dat digitalisering en meer precies IoT cruciaal is om de energietransitie te realiseren.

In de energie sector is bekendste voorbeeld de slimme meter waarbij de eindgebruiker real time zijn verbruik kan inzien en de energieleverancier hoeft geen meteropnemers op pad te sturen om de standen op te nemen. Een alledaags voorbeeld wat laat zien waarom IoT zo exponentieel groeit.

De 4 D’s van Gartner

Gartner is een ster om ontwikkelingen de duiden. Ook voor de energiebedrijven hebben ze een originele term bedacht voor de snelle veranderingen die er aan zit te komen: de 4 D’s. Deze staan voor:

  • Digitalisering
  • Decentralisatie
  • Decarbonisatie
  • Democratisering

De minst bekende term is decarbonisatie, dit betekent dat traditionele (fossiele) brandstoffen niet meer gebruikt wordt om energie op te wekken. Je moet dan denken aan alternatieve bronnen, zoals zon en wind.

Energietransitie loopt al

De strategen van de energie maatschappijen zijn al volop met IoT bezig. In Nederland zien we bijvoorbeeld netbeheerder Alliander hun Smart Grid kennis publiek te maken. Recent hebben ze hun Open Smart Grid Platform (OGSP) overgedragen aan stichting LF Energy om zo de krachten te bundelen via de open source community.

We blijven de ontwikkelingen volgen!